Anmälan saknat brev - Lämnade av uppgifter Change to English Display english

Komplett information ökar chansen att brevet hittas.
Observera att du har du 20 minuter på dig att skicka iväg din anmälan. *= obligatoriska uppgifter
Har ditt brev kommit fram? Meddela oss gärna via e-post. Glöm inte att ange ärendenumret.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Datum då brevet skickades
Fyll i det datum du tror att du skickade brevet. Om du inte minns vilket datum du skickade brevet kan fältet lämnas tomt. Denna uppgift är inte obligatorisk, men underlättar behandlingen av ditt ärende.
Kontaktuppgifter
Här ska du fylla i ditt fullständiga namn.
Denna uppgift är inte obligatorisk, men behövs för att vi snabbt ska kunna ta kontakt med dig om vi har någon information om ditt ärende. Uppgifter om din e-postadress kommer inte att lämnas ut till någon annan än PTS enhet för saknade brev utan ditt medgivande.
Ditt ärendenummer skickas till din e- postadress.
Med telefonnummer menas det nummer där du kan nås på dagtid. Denna uppgift är inte obligatorisk, men behövs för att vi snabbt ska kunna ta kontakt med dig om vi har någon information om ditt ärende. Glöm inte att ange riktnummer.<br><br>Exempel:<br>08 1234567
Avsändare (vem har skickat brevet?)
Här ska du fylla i ditt fullständiga namn.
Om brevet har skickats från ett företag ska företagets fullständiga namn fyllas i här.
c/o
Här ska du fylla i gatans namn och gatunummer. När du fyller i gatuadressen undvik förkortningar på vägens namn. Nedan finns några exempel på hur gatuadressen kan se ut:<br><br>Gatuadress: Hundvägen 7<br>Gatuadress: Hundvägen 7a<br>Gatuadress: Hundvägen 7A<br>Gatuadress: Hundvägen 7 5tr<br>Gatuadress: Hundvägen 7 5TR<br>Gatuadress: Box 1234<br><br>Följande förkortningar kan användas för att förtydliga gatuadressen:<br><br>BV = bottenvåning, nedre botten<br>TR = trappor upp<br>TR N = trappor ner<br>U = uppgång<br>ÖG = över gården<br>1/2 = halvtrappa<br>LÄG = lägenhetsnummer(t.ex.LÄG 101 eller lgh 101)
Här ska du fylla i det postnummer du har på din utdelningsadress.<br>För utländska postnummer, välj först land, då kan du skriva valfritt antal siffror dock inga bokstäver.
Med postort menas den ort där du är bosatt. Undvik att fylla i din postort med förkortningar.<br><br>Exempel:<br>Stockholm<br>Halmstad<br>Hallsberg

Vi hanterar endast svenska brev – brev skickade inom eller från Sverige.

De siffror som följer efter bokstäverna RR, AV, LA, UA etc.
Mottagare (vem är brevet skickat till?)
Här ska du fylla i ditt fullständiga namn.
Om brevet har skickats från ett företag ska företagets fullständiga namn fyllas i här.
c/o
Här ska du fylla i gatans namn och gatunummer. När du fyller i gatuadressen undvik förkortningar på vägens namn. Nedan finns några exempel på hur gatuadressen kan se ut:<br><br>Gatuadress: Hundvägen 7<br>Gatuadress: Hundvägen 7a<br>Gatuadress: Hundvägen 7A<br>Gatuadress: Hundvägen 7 5tr<br>Gatuadress: Hundvägen 7 5TR<br>Gatuadress: Box 1234<br><br>Följande förkortningar kan användas för att förtydliga gatuadressen:<br><br>BV = bottenvåning, nedre botten<br>TR = trappor upp<br>TR N = trappor ner<br>U = uppgång<br>ÖG = över gården<br>1/2 = halvtrappa<br>LÄG = lägenhetsnummer(t.ex.LÄG 101 eller lgh 101)
Här ska du fylla i det postnummer du har på din utdelningsadress.<br>För utländska postnummer, välj först land, då kan du skriva valfritt antal siffror dock inga bokstäver.
Med postort menas den ort där du är bosatt. Undvik att fylla i din postort med förkortningar.<br><br>Exempel:<br>Stockholm<br>Halmstad<br>Hallsberg
Beskrivning av försändelsen
Ange innehållet för mer detaljerad sökning av försändelsen.
Ange innehållet för mer detaljerad sökning av försändelsen.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse